O NÁS

KTO SME

skupina partnerských firiem, ktoré sa venujú agro účtovníctvu už vyše 30 rokov

zdobia nás detailné znalosti odlišností účtovania poľnohospodárskej a potravinárskej výroby ako sú nedokončená výroba, účtovanie zvierat, poľnohospodárskej produkcie, poľnohospodárske štatistické výkazy, účtovanie projektových podpôr a priamych platieb a kalkulácie poľnohospodárskej produkcie

AKO PRACUJEME?

na vedenie účtovníctva používame vlastný program Aurus EKONOMIKA, ktorý je odvetvovo na poľnohospodárstvo a potravinárstvo zameraný

pracujeme podľa jednotnej metodiky a navzájom si pravidelne vymieňame znalosti a skúsenosti

regionálne pokrývame celé Slovensko

ČASTÉ OTÁZKY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.