DODÁME VÁM ISTOTU, ŽE

ÚČTUJETE A KALKULUJETE SPRÁVNE

PRE KOHO PRACUJEME?

Pre poľnohospodárov, farmárov a potravinárov, ktorí okrem spracovania podvojného účtovníctva, daní, DPH a ročnej závierky privítajú aj kalkulácie výroby, rozbor nákladov po plodinách a druhoch zvierat, spracovanie plánov výroby, podklady k dotáciám a úverom a ďalšie agro špeciality. Aj mimo poľnohospodárstva pre malé a stredné firmy s obchodným a výrobným zameraním.

AKO PRACUJEME?

Efektívne, online bez potreby prenášať šanóny s dokladmi. Svoje prvotné doklady a údaje v účtovnom systéme máte stále k dispozícii a my do Vášho systému vstupujeme online len na vykonanie dohodnutých činností – zaúčtovanie dokladov, podanie DPH, zaúčtovanie úhrad, závierka … Rozsah potrebných úkonov si dohodneme individuálne tak, aby boli vylúčené duplicitné činnosti.

ČASTÉ OTÁZKY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.