ŠETRÍME VAŠE PENIAZE

PLATÍTE LEN ZA DOBRE ODVEDENÚ PRÁCU

Príklad cien vytvorených zákazníkovi na mieru

Malá s.r.o. drobná výroba, eshop a predajný stánok - vedenie účtovníctva a miezd.

  • pri cene 700 € mesačne ide o úsporu viac ako 400 € v porovnaní s predchádzajúcou externou účtovnou firmou

  • efektivita spočíva v používaní toho istého ERP systému tak aby sa minimalizovala práca účtovníka.  Ide o firmu s 2 kmeňovými zamestnancami a viacerými sezónnymi brigádnikmi ktorá predáva nakupované výrobky a skladá aj vlastný tovar z nakupovaných komponentov. Odbyt realizuje cez eshop, veľkoodberateľov a predajný stánok. Majiteľ firmy si sám nahráva došlé aj odoslané  faktúry, bankové výpisy a realizuje úhrady.  Firma si u nás objednáva vedenie účtovníctva a miezd. Služba spočíva v zaúčtovaní všetkých dokladov, v nahrávaní pokladničných dokladov, DPH, cestnej dani, dani z príjmu, v oblasti miezd ide o nahrávanie hrubých miezd, prihlášky a odhlášky pri nástupe a ukončení pracovného pomeru, výpočet čistej mzdy, vydávanie potvrdení.

Podnik poľnohospodárskej prvovýroby - vedenie účtovníctva

  • cena za naše služby je 950€/ mesačne. V porovnaní s nákladmi na interného zamestnanca ide o úsporu viac ako 1000 € mesačne

  • zákazník nahráva prvotné doklady vo vlastnej réžii, sleduje nákladové strediská. Externý účtovník zaúčtováva tieto doklady online a bezpapierovo. Účtovníctvo je súčasťou ERP systému zákazníka, takže svoje účtovníctvo má zákazník stále k dispozícii a neprichádza k duplicitnej evidencii informácií. Náš účtovník účtuje všetky nahrané prvotné doklady, kontroluje zaúčtovanie pohybov zo skladu, miezd a dlhodobého majetku, rieši DPH, DMZ, Daň z príjmu a ročnú závierku. Zaviedol systém evidencie na schválený podporný projekt, ktorý slúži na kontrolu oprávnenosti použitia dotačných prostriedkov v súlade so schváleným projektom.

Pestovanie hrozna, výroba a predaj vína, eshop a vlastná predajňa – vedenie účtovníctva

  • cena za naše služby je 950€/ mesačne. V porovnaní s nákladmi na interného zamestnanca ide o úsporu viac ako 1000 € mesačne.

  • Zákazník nahráva prvotné doklady vo vlastnej réžii, sleduje nákladové strediská. Externý účtovník zaúčtováva tieto doklady online a bezpapierovo. Účtovníctvo je súčasťou ERP systému zákazníka, takže svoje účtovníctvo má zákazník stále k dispozícii a neprichádza k duplicitnej evidencii informácií. Náš účtovník účtuje všetky nahrané prvotné doklady, kontroluje zaúčtovanie pohybov zo skladu, miezd a dlhodobého majetku, rieši DPH, DMZ, Daň z príjmu a ročnú závierku. Zaviedol systém evidencie na schválený podporný projekt, ktorý slúži na kontrolu oprávnenosti použitia dotačných prostriedkov v súlade so schváleným projektom.

Podnik poľnohospodárskej prvovýroby – vedenie miezd

  • mesačná cena za túto službu je 400 €, úspora pre podnik ktorý predtým zamestnával mzdárku na polovičný úväzok je cca 500 € mesačne.

  • Ide o farmu s rastlinnou a živočíšnou výrobou s výmerou do 1000 Ha. Počet pracovníkov sa pohybuje okolo 25 – 30 mesačne, z toho polovica je odmeňovaná úkolovo a polovica mesačnou mzdou. Externý mzdár nahráva časové mzdy, PN, dovolenky, prihlášky, odhlášky, exekúcie, zrážky, odvody, výkazy… Jedným slovom komplexné mzdy. Mzdový systém je súčasťou ERP systému podniku, mzdové náklady sa evidujú na príslušné strediská, výkony, stroje a sú automatizovane premietnuté do účtovníctva a kalkulácií.