POSTARÁME SA O VAŠE

MZDY A ODVODY

PRE KOHO PRACUJEME?

Pre poľnohospodárov a farmárov, ktorí potrebujú dostať mzdové náklady do výrobných kalkulácie, sledovať efektívnosť práce strojov, strážiť nadčasy, ktoré v sezónnych prácach často ujdú mimo zákonný rámec a ďalšie agro špeciality.

Pre malé a stredné firmy s obchodným a výrobným zameraním.

AKO PRACUJEME?

Efektívne, online bez potreby prenášať šanóny s dokladmi. Svoje prvotné doklady a údaje v mzdovom systéme máte stále k dispozícii a my do Vášho systému vstupujeme online len na vykonanie dohodnutých činností – zadanie výkazov práce, výpočet čistej mzdy, odoslanie výkazov, prihlášok, odhlášok, spracovanie PN, dovoleniek, … Rozsah potrebných úkonov si dohodneme individuálne tak aby zákazník a dodávateľ nerobili 2 krát to isté. .

V ČOM SME INÍ?

Na začiatku spracovania môžeme preorganizovať Vašu evidenciu tak, aby slúžila v prvom rade Vám pre potreby riadenia firmy a až potom pre poisťovne a štát. V prípade potreby Vám zavedieme sledovanie výkonových ukazovateľov pre odmeňovanie pracovníkov. Personálna agenda , ktorú robí spravidla zákazník a mzdová evidencia sa dopĺňajú tak, aby nevznikali prípadne duplicitné evidencie a systémy. Prispôsobíme sa Vašim potrebám tak, aby sme spolu s Vami tvorili jeden spoločný tím.

ČASTÉ OTÁZKY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.